Bạn đang xem phim sex tại rubin-school.ru! (Server 2 - Server 3)

Bà mẹ dâm đãng đi họp phụ huynh cho con trai. Bà mẹ nọ có cậu con trai phá gia chi tử suốt ngày đến trường gây sự. Kết quả sau một lần thằng con cô bạn cùng lớp đã khiến nhà trường buộc phải mở một cuộc gặp mặt với phụ huynh. Vì bận đi công tác xa nhà nên ông bố phải để bà mẹ đi thay. Nhưng trong lúc họp ông luôn lo lắng gọi về để hỏi tình hình. Ông không ngờ rằng bà mẹ và thầy giáo đã giải quyết mọi việc êm xuôi bằng một phương pháp đặc biệt.