Bạn đang xem phim sex tại rubin-school.ru! (Server 2 - Server 3)

Giúp việc thì phải nghe lời chủ đấy Miho Sakasaki ! 

Sau khi dọn ra ở riêng thì anh mới cảm thấy nhớ bố mẹ như thế nào khi mà nhà cửa của anh luôn trong trạng thái bừa bộn vì một thằng đàn ông như anh thì chắc phải đy tiếp thu những kiến thức của hội thánh đức chúa trời thì mới may ra mà có khả năng dọn việc nhà được . Vậy là hết cách nên anh đành phải đy ra ngoài thuê cho mình một cô giúp việc nhằm lo liệu cho anh chuyện mà chỉ có đàn bà phụ nữ mới có thể làm được . Nào đâu cô giúp việc của anh chẳng chuyên tâm làm việc gì cả khi mà suốt ngày chỉ biết lên kiếm những bộ mà thủ dâm . quá tức giận, vậy là anh lôi em maid này ra địt 😀

Giúp việc thì phải nghe lời chủ đấy Miho Sakasaki !