Bạn đang xem phim sex tại rubin-school.ru! (Server 2 - Server 3)

Vì lợi ích của công ty em sẽ làm tất cả kể cả hiến dâng cơ thể mình nghề chăm sóc khách hàng quả là một công việc đầy khó khăn, mà chỉ có những em nữ mới có khả năng làm việc thành công trong lĩnh vực này, đơn giản là vì mấy em có khả năng giải quyết mấy thằng khách khó tính rất hay, ví dụ như em trong phim này, cứ phàn nàn là em gạ cho địt, đã rồi thì sẽ hết.

Vì lợi ích của công ty em sẽ làm tất cả kể cả hiến dâng cơ thể mình